CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

A. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THANH TOÁN
1. Đảo bảo an toàn thanh toán
Tất cả thông tin của khách hàng giao dịch trên website qua thẻ nội địa hoặc thẻ quốc tế đều được bảo mật thông tin bằng mã hóa. HECATECH đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động thanh toán thực hiện trên website. Bên cạnh đó, khi thực hiện thanh toán trực tuyến, khách hàng vui lòng lưu ý các chi tiết sau:
a. Chỉ thanh toán trên các website/ ứng dụng di động có chứng chỉ an toàn, bảo mật hệ thống thẻ.
b. Tuyệt đối không cho người khác mượn thẻ nội địa, thẻ quốc tế của mình để thực hiện thanh toán trên website; trong trường hợp phát sinh giao dịch ngoài ý muốn, vui lòng thông báo ngay lập tức để HECATECH có thể hỗ trợ kịp thời.
c. Kiểm tra thẻ nội địa, thẻ quốc tế của mình thường xuyên để đảm bảo tất cả giao dịch qua thẻ đều nằm trong tầm kiểm soát.
2. Cam kết và quy định bảo mật
a. Hệ thống thanh toán thẻ được cung cấp bởi các Đối tác cổng thanh toán uy tín đã được cấp phép hoạt động tại Việt Nam. Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ tại HECATECH đảm bảo tuân thủ theo tiêu chuẩn bảo mật ngành.
b. Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ nội địa và thẻ quốc tế đảm bảo tuân thủ theo tiêu chuẩn bảo mật thanh toán của các Đối tác cổng thanh toán gồm:
- Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.
c. Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán mà HECATECH áp dụng với khách hàng:
- Đối với thẻ nội địa và thẻ quốc tế, HECATECH chỉ lưu trữ mã đơn hàng, mã giao dịch và tên ngân hàng.
- Các thông tin thẻ thanh toán của khách hàng mà có khả năng sử dụng để xác lập giao dịch không được lưu trữ trên hệ thống của HECATECH. Các Đối tác cổng thanh toán sẽ lưu trữ và bảo mật.

B. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN
Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân hay còn gọi là Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân (Sau đây được gọi tắt là “Chính sách”) này được quy định bởi Công ty Cổ Phần Công nghệ Chăm sóc Sức khỏe HECATECH và có hiệu lực kể từ ngày 27/03/2024
Chúng tôi hiểu rằng thông tin cá nhân (hay còn được gọi là “dữ liệu cá nhân”) mang tính riêng tư, cực kỳ quan trọng với Quý khách hàng vì vậy chúng tôi tuyệt đối tôn trọng và cam kết bảo mật hoàn toàn. Xin vui lòng đọc bản Chính sách dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của Quý khách hàng. Chính sách này sẽ giải thích cụ thể về cách chúng tôi tiếp nhận, sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng. Đồng thời, Chính sách này cũng sẽ trình bày các quy trình thực hiện nhằm bảo mật dữ liệu cá nhân của Quý khách hàng. Bảo vệ dữ liệu cá nhân và gây dựng được niềm tin cho Quý khách hàng là vấn đề rất quan trọng với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ tuân thủ theo nội dung của Chính sách này và chỉ thu thập những thông tin cần thiết.
Dưới đây là mô tả cụ thể việc thu thập & sử dụng dữ liệu cá nhân:
1. Mục đích và phạm vi thu thập dữ liệu cá nhân
a. Việc thu thập thông tin của khách hàng mục đích quản lý khách hàng liên quan đến các hoạt động mua sản phẩm trên website, và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).
b. Dữ liệu cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong việc kinh doanh bán sản phẩm của chúng tôi và nhằm hỗ trợ khách hàng khi gặp những vẫn đề liên quan đến việc mua sản phẩm.
c. Bằng việc trao cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn, khách hàng đồng ý dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được thu thập, sử dụng như được nêu tại Chính sách này. Nếu khách hàng không đồng ý với Chính sách này, khách hàng dừng việc cung cấp cho chúng tôi bất cứ dữ liệu cá nhân nào và/hoặc sử dụng các quyền như được quy định tại Mục 6 dưới đây.

d. HECATECH sẽ thu thập các dữ liệu cá nhân của Quý khách hàng thông qua các quá trình Quý khách hàng tương tác với các kênh truyền thông tiếp thị của Công ty chúng tôi như website, fanpage, email hoặc cuộc gọi đóng góp ý kiến.

e. Các dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập bao gồm: Họ và tên, ngày-tháng-năm sinh (nếu có), giới tính, số điện thoại, email, thông tin địa chỉ giao hàng, tên công ty, mã số thuế, địa chỉ công ty, email nhận hóa đơn, cookie truy cập website.
2. Phạm vi sử dụng dữ liệu cá nhân
Toàn bộ dữ liệu được Quý khách hàng cung cấp và chúng tôi thu thập được sẽ được sử dụng với các mục đích về kinh doanh, vận hành, quản lý, hoạt động của HECATECH, cụ thể như sau:
a. Xác nhận đặt hàng, giao hàng hoặc các dịch vụ Quý khách hàng yêu cầu.
b. Dịch vụ chăm sóc khách hàng, cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ bán hàng của chúng tôi.
3. Thời gian lưu trữ dữ liệu cá nhân
Dữ liệu cá nhân sẽ được lưu trữ từ khi khách hàng cung cấp trên hệ thống của HECATECH hoặc cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp dữ liệu cá nhân sẽ được lưu trữ và bảo mật vĩnh viễn.
4. Những đơn vị có thể tiếp cận dữ liệu cá nhân của khách hàng
Để bảo vệ sự riêng tư của khách hàng, chúng tôi cố gắng chỉ chia sẻ với các bên thứ ba dữ liệu đã được tổng hợp hoặc ẩn danh mà không có tên hay thông tin liên lạc của khách hàng. Tuy nhiên, ở những tình huống hạn chế chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu (có thể bao gồm dữ liệu cá nhân của khách hàng) với các bên thứ ba. Bằng việc sử dụng website của chúng tôi, khách hàng đồng ý để chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của Quý khách với các bên thứ ba theo đúng quy định tại mục này. Cho dù chúng tôi lưu trữ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng ở đâu, chúng tôi cam kết sẽ bảo vệ và thực hiện tất cả các bước cần thiết để bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng tuân thủ theo Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này và pháp luật áp dụng.
Chúng tôi chỉ tiết lộ hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân của khách hàng trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau:

a. Bên cung cấp dịch vụ của chúng tôi
Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chia sẻ với các bên cung cấp dịch vụ của chúng tôi để thay mặt chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân để giúp chúng tôi quản lý và vận hành việc kinh doanh hoặc thực hiện bất kỳ mục đích nào được quy định ở Mục 1 và 2 trên đây. Những bên cung cấp dịch vụ này có thể bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ logistics và giao hàng, các bên cung cấp dịch vụ gửi tin nhắn khuyến mại, các nhà cung cấp dịch vụ phân tích và quản lý dữ liệu cũng như các dịch vụ chăm sóc khách hàng. Các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có thể thay mặt chúng tôi liên hệ với khách hàng vì bất kỳ mục đích nào quy định ở Mục 1 và 2 trên đây.
b. Cơ quan nhà nước và cơ quan quản lý
Chúng tôi sẽ tiết lộ dữ liệu cá nhân của khách hàng cho tòa án, cơ quan hành pháp, cơ quan quản lý hoặc các cơ quan nhà nước khác nếu chúng tôi được yêu cầu phải tiết lộ bởi pháp luật, hoặc bởi tòa án hoặc lệnh của tòa án.