ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ nội dung của Điều Khoản và Điều Kiện này trước khi sử dụng dịch vụ mua hàng trực tuyến. Bằng việc sử dụng dịch vụ trực tuyến này, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc và chấp thuận bị ràng buộc bởi các Điều Khoản và Điều Kiện này.
1. Trong Điều Khoản và Điều Kiện này, các thuật ngữ sẽ có ý nghĩa như sau:
a. “Khách hàng” có nghĩa là tất cả những ai đặt hàng để mua sản phẩm/ hàng hóa trên website hoặc ứng dụng di động HECATECH bằng việc đăng nhập vào website 
b. “HECATECH” hoặc “chúng tôi” có nghĩa là Công ty Cổ Phần Công nghệ Chăm sóc Sức khỏe HECATECH, tức người bán các sản phẩm thông qua website
c. “Sở hữu trí tuệ” có nghĩa là các phát minh, tác phẩm văn học, nghệ thuật, biểu tượng, tên, hình ảnh, và thiết kế mà theo đó các quyền sở hữu trí tuệ được công nhận, bao gồm nhưng không giới hạn các bản quyền, thiết kế, nhãn hiệu, hình ảnh hoặc bản quyền, tên thương mại, nhận diện thương mại, bí mật thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, và các quyền tài sản khác (bất kể có được đăng ký hoặc có thể đăng ký bằng bất kỳ phương tiện nào hay không), và quyền nộp đơn đăng ký và bảo hộ đối với bất kỳ đối tượng nào nói trên.
d. “Đăng nhập” có nghĩa là tên truy cập của khách hàng trên website bằng thông tin đăng ký của khách hàng đó.
e. “Đơn hàng” có nghĩa là đơn đặt hàng do khách hàng gửi đi để mua sản phẩm từ website bằng việc đăng nhập của khách hàng.
f. “Sản phẩm/ Hàng hóa” có nghĩa là bất kỳ và tất cả các sản phẩm được bán bởi HECATECH.
g. Điều Khoản và Điều Kiện có nghĩa là các điều khoản và điều kiện quy định tại đây bao gồm cả những sửa đổi, bổ sung đối với các điều khoản và điều kiện này tại từng thời điểm.
2. Việc bán các sản phẩm bởi HECATECH thông qua website hoặc ứng dụng di động sẽ tuân theo quy định của các Điều Khoản và Điều Kiện này. Bằng việc gửi Đơn hàng để HECATECH xử lý, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu, và đồng ý với toàn bộ Điều Khoản và Điều Kiện dưới hình thức mà các Điều Khoản và Điều Kiện xuất hiện tại thời điểm Đơn hàng của bạn được gửi đi để xử lý.
3. Khách hàng đồng ý sẽ hoàn tất quy trình Đăng ký tài khoản theo yêu cầu của HECATECH thể hiện tại website. Khách hàng sẽ cung cấp cho HECATECH dữ liệu cá nhân hoàn chỉnh và cập nhật mới nhất bao gồm họ và tên, số điện thoại, email (nếu có) và mật khẩu. Nếu khách hàng cung cấp cho chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào không đúng, không chính xác, không cập nhật, hoặc không hoàn chỉnh (hoặc sẽ trở thành thông tin không đúng, không chính xác, không cập nhật, hoặc không hoàn chỉnh), chúng tôi có quyền ngưng hoặc chấm dứt việc Đăng ký tài khoản của khách hàng đó và/hoặc từ chối việc sử dụng website  trong hiện tại hoặc tương lai của khách hàng đó.
4. Bất kỳ công dân nào từ 18 tuổi trở lên đang cư trú tại Việt Nam đều có thể Đăng ký tài khoản trên website. Một khi khách hàng hoàn tất và gửi thông tin đăng ký, việc này sẽ được xem là khách hàng đã lựa chọn nhận email và tin nhắn quảng cáo từ chúng tôi.
5. Việc Đăng nhập vào website được thực hiện thông qua 02 cách, một là khách hàng đăng nhập bằng số điện thoại và sử dụng mật khẩu (mật khẩu khách hàng đã tạo khi Đăng ký tài khoản), hai là khách hàng đăng nhập bằng số điện thoại và nhập mã OTP được gửi vào số điện thoại đăng kí của khách hàng. Khách hàng có nghĩa vụ bảo mật mật khẩu và mã OTP nhằm tránh hành vi sử dụng tài khoản Đăng nhập trái phép. Khách hàng đồng ý chấp nhận mọi trách nhiệm đối với mọi hoạt động phát sinh dưới tài khoản, mật khẩu Đăng nhập và mã OTP của khách hàng. HECATECH sẽ nỗ lực để ngăn chặn hành vi xâm nhập trái phép vào trang website. Tuy nhiên, HECATECH sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát, thiệt hại nào phát sinh do bên thứ ba xâm nhập trái phép tài khoản Đăng nhập của khách hàng do lỗi bất cẩn của khách hàng khi làm mất điện thoại/ số điện thoại hoặc để lộ mật khẩu Đăng nhập vài tài khoản.
6. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm đối với tất cả các Đơn hàng được tạo dưới thông tin Đăng nhập/ Đăng ký của khách hàng. Khách hàng có trách nhiệm cập nhật thông tin Đăng ký của mình. Khách hàng sẽ thông báo ngay lập tức cho HECATECH trong trường hợp có sự sử dụng trái phép tài khoản Đăng nhập của khách hàng.
7. Khách hàng có thể đặt hàng thông qua website. Sau khi đặt hàng, khách hàng sẽ nhận được thông báo qua email xác nhận khách hàng đã đặt hàng thành công (khách hàng lưu ý cung cấp email chính xác để có thể nhận được thông báo) và thông báo qua Zalo (gửi vào Zalo của số điện thoại khách hàng đã Đăng ký).
8. HECATECH sẽ nỗ lực để đáp ứng Đơn hàng mà khách hàng đã đặt thông qua website. Tuy nhiên, HECATECH sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp chúng tôi từ chối toàn bộ hoặc một phần của Đơn hàng vì bất kỳ lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn những thay đổi không thể thấy trước được đối với Sản phẩm (tùy từng trường hợp) hoặc do Sản phẩm không có sẵn.
9. Tất cả hình ảnh của sản phẩm hiển thị trên website chỉ cho mục đích minh họa nhằm giúp khách hàng dễ nhận diện Sản phẩm. Màu sắc thật của Sản phẩm có thể có khác biệt so với Sản phẩm do chất lượng chụp hình Sản phẩm.
10. Giá cả & khuyến mại
a. Trừ khi có quy định khác, giá cả Sản phẩm sẽ được niêm yết bằng Việt Nam đồng, đã bao gồm thuế GTGT và/hoặc các loại thuế hiện hành áp dụng tại từng thời điểm, nhưng chưa bao gồm phí vận chuyển và sẽ được hiển thị rõ tại trang thanh toán khi khách hàng tiến hành đặt hàng.
b. HECATECH sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng giá cả, thông tin chi tiết, mô tả, hoặc quy cách của Sản phẩm thể hiện trên website là chính xác tại thời điểm thông tin được đưa lên hệ thống. Tuy nhiên, HECATECH có quyền điều chỉnh thông tin về giá, mô tả, hoặc quy cách Sản phẩm mà không cần phải thông báo trước.
c. Giá cả Sản phẩm được giới thiệu trên website là giá mua hàng trực tuyến. Giá cả của một số Sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước dựa vào sự biến động giá cả trên thị trường và các chương trình khuyến mại.

d. Trong trường hợp có nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt hoặc khuyến mại cùng được áp dụng cho khách hàng đối với cùng một Sản phẩm, khách hàng có quyền lựa chọn một trong số những chương trình ưu đãi hoặc khuyến mại đó trên một Sản phẩm nhưng sẽ không được kết hợp tất cả những chương trình ưu đãi hoặc khuyến mại đó trên một Sản phẩm.
11. Quyền sở hữu
a. Sau khi đã được giao hàng, khách hàng sẽ chịu trách nhiệm với các Sản phẩm đã đặt và chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với mất mát, hư hỏng hoặc phá hủy sau khi các Sản phẩm đã được giao, trừ trường hợp các Sản phẩm bị hư hỏng hoặc lỗi khi giao hoặc được giao không đúng.
b. Quyền sở hữu các Sản phẩm sẽ được chuyển giao cho khách hàng khi giao các Sản Phẩm thành công và chúng tôi nhận được đầy đủ khoản thanh toán của tất cả các khoản tiền phải thanh toán liên quan đến Sản phẩm.
12. Trách nhiệm
a. Trách nhiệm của HECATECH dù là theo hợp đồng, ngoài hợp đồng, chúng tôi sẽ bồi thường cho bất kỳ thiệt hại, mất mát, tổn thất phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ khiếm khuyết hoặc không tuân thủ của Sản phẩm hoặc bất kỳ vi phạm nghĩa vụ nào của HECATECH trong bất kỳ trường hợp nào sẽ không vượt quá giá trị của Sản phẩm.

13. Quyền sở hữu trí tuệ
a. Tất cả quyền, quyền sở hữu, lợi ích liên quan sở hữu trí tuệ trong tất cả các ý tưởng, hệ thống, tài liệu dạng viết, đồ họa hoặc hình thức khác liên quan đến HECATECH trên trang website, tất cả chữ viết, hình vẽ, hình ảnh, hình dạng, và các tài liệu khác được đăng trên website sẽ luôn là tài sản của HECATECH. Khách hàng trực tuyến sẽ không được quyền sao chép, tái tạo, tái xuất bản, đăng, tải, gửi, chuyển, lưu trữ, chỉnh sửa, thay đổi, hoặc trưng bày công khai hoặc gửi đi nội dung hoặc bất kỳ phần nào của website  vì bất kỳ mục đích gì mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của HECATECH
b. HECATECH không cấp quyền hoặc cho phép bất kỳ bên nào truy cập website  được sử dụng hoặc tái sản xuất các nhãn hiệu, logo này dưới bất kỳ phương thức nào và chúng tôi sẽ thực thi các biện pháp cần thiết đối với các bên này để đảm bảo quyền lợi liên quan.
"14. Sự Kiện Bất Khả Kháng
Nếu việc thực hiện nghĩa vụ của HECATECH bị cản trở do sự kiện bất khả kháng (bao gồm sự cản trở gây ra bởi đại dịch, hỏa hoạn, cháy nổ, thương vong, tai nạn, bão, lụt, hạn hán, điều kiện thời tiết, động đất, thiên tai hoặc các quy định pháp luật, mệnh lệnh, yêu cầu của chính phủ Việt Nam hoặc cơ quan nhà nước, nổi loạn, bạo động, chiến tranh (tuyên bố hoặc không), đình công, tranh chấp lao động, các vấn đề đối với nguồn cung cấp các tiện ích thiết yếu bao gồm điện, truyền thông, mạng Internet không hoạt động, hoặc các nguyên nhân khác (tương tự hoặc không tương tự như các nguyên nhân đã nêu) nằm ngoài khả năng kiểm soát của HECATECH,chúng tôi sẽ có quyền không thực hiện nghĩa vụ đó trong phạm vi ảnh hưởng của Sự kiện bất khả kháng."

"15. Nội dung
HECATECH sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin cung cấp trên website là chính xác và cập nhật mới nhất. Tuy nhiên, các thông tin này có thể bị lỗi, nhầm lẫn, thiếu sót hoặc không chính xác và chúng tôi có quyền chỉnh sửa nội dung bị lỗi, nhầm lẫn, thiếu sót hoặc không chính xác này. Trong phạm vi luật định,chúng tôi không cam kết về tính chính xác hoặc hoàn thiện của thông tin trên website."

"16. Điều chỉnh các Điều Khoản và Điều Kiện
HECATECH có quyền sửa đổi các Điều Khoản và Điều Kiện này tại từng thời điểm tùy theo quyết định của HECATECH. Chúng tôi có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, thông báo cho khách hàng về các sửa đổi này. Khách hàng có trách nhiệm xem xét các Điều Khoản và Điều Kiện trước khi tiến hành Đặt hàng."
17. Các điều khoản khác
a. Các đề mục, tiểu mục trong các Điều Khoản và Điều Kiện này chỉ nhằm tạo thuận lợi khi tham khảo và sẽ không có ý nghĩa trong việc giải thích và xây dựng bất kỳ điều khoản nào.
b. Việc HECATECH không thực hiện hoặc chậm trễ thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào theo các Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ không được xem là khước từ các quyền và biện pháp khắc phục đó. Việc HECATECH chỉ thực hiện một phần quyền hoặc biện pháp khắc phục sẽ không cản trở trong việc thực hiện phần còn lại hoặc các quyền hoặc biện pháp khắc phục khác.
c. Nếu bất kỳ điều nào trong các Điều Khoản và Điều Kiện này là không hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành, điều khoản đó sẽ trở thành không có hiệu lực mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại.
d. Các Điều Khoản và Điều Kiện này được điều chỉnh và giải thích theo quy định của pháp luật Việt Nam. Khách hàng và HECATECH theo đây đồng ý với thẩm quyền xét xử của Tòa án Việt nam đối với các vấn đề phát sinh.
18. Liên hệ với chúng tôi
Nếu khách hàng gặp bất kỳ vấn đề nào với website, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:
Tổng đài Chăm sóc khách hàng, giải quyết khiếu nại: 1900 1529
Tổng đài làm việc tất cả các ngày trong tuần từ 8h30 - 20h30 các ngày trong tuần (trừ Tết Âm lịch )